Svaz podnikatelů ve stínicí technice

Al Pergoly s.r.o. je členem Svazu podnikatelů ve stínicí technice - SPST

 

Jako členové svazu jsme splnili všechny nutné podmínky pro udělení certifikátu Ověřená firma v oboru stínicí techniky.

 

Svaz podnikatelů ve stínící technice (SPST) dříve Sdružení výrobců stínící techniky (SVST) bylo zaregistrováno 1. října 2009 Odborem živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem jednacím 15/09.

Svaz si klade za cíle:

1. stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,

2. informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,

3. s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,

4. zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě,

5. zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky.

www.svst.cz

frame-scrollup