Člen sdružení výrobců stínící techniky

Al Pergoly s.r.o. je členem sdružení výrobců stínící techniky a jejich části - SVST.
 

Jako členové sdružení jsme splnili všechny nutné podmínky pro udělení certifikátu Ověřená firma v oboru stínící techniky.

SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ (SVST) bylo zaregistrováno 1. října 2009 Odborem živnostenským a občanskosprávním Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem jednacím 15/09.

Sdružení si klade za cíle:

stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,

informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v úsporách energie,

s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,

zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě,

zasadit se o správné a co největší využití stínicí techniky.

www.svst.cz

frame-scrollup