Podporujeme

Aktivně se angažujeme v pomoci potřebným. Finančně i věcně podporujeme organizace zaměřené na péči o děti, ale i na všeobecnou lékařskou pomoc pro všechny, kteří ji potřebují. 

 

Dětské centrum Lumpíkov pořádá pro děti příměstské tábory, jógu, kurzy angličtiny a mnohem více. Maminkám nabízí kurzy rozvoje (Ready woman, Manažerská akademie).

 

Finančně i věcně podporujeme denní stacionář Stonožka Ostrava, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Těmto dětem stacionář pomáhá začlenit se do života. 

U příležitosti Dne stínicí techniky 2019 jsme se finančně podíleli na příspěvku na screenové rolety pro denní stacionář Čmeláček, který pečuje o osoby s různým typem postižení.
 

 

Přispíváme také nadaci For Help, která se zabývá rozvojem dětí s poruchou autistického spektra.

 

Podporujeme společnost Bona Helpo, která spolupracuje se stacionářem Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek a pomáhá lidem s omezením.

 

Přispíváme humanitární neziskové organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotní péči obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů a epidemií. Zaměřuje se také na osoby 
vyloučené ze zdravotní péče.

 

 

Finanční příspěvek zasíláme také neziskové organizaci Člověk v tísni, která nabízí humanitární pomoc, zabývá se lidskými právy a migrací a pořádá vzdělávací programy.

 

 

V pomoci neziskovým organizacím se realizujeme stejně rádi jako v pomoci přispět k vašemu pohodlnějšímu bydlení.

 

frame-scrollup