Potřebuje pergola stavební povolení?

Potřebuje pergola stavební povolení?
16. 08. 2022

Nejprve si objasněme, co to vlastně pergola je. 

Pergola je stavba postavená buď jako pokračování, nebo rozšíření původní stavby, nebo samostatně stojící stavba uprostřed zahrady, která poskytuje zastíněné nebo zastřešené posezení. 

Pojem stavba poté podléhá stavebnímu zákonu. V §103 zákona č. 183/2006 Sb. 

V zákoně je vysvětleno, že stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nepodléhá stavebnímu povolení. 

V případě, že pergola splní podmínku zastavěné plochy menší než 25 m2 nemusí stavitel žádat o stavební povolení ani nemusí řešit ohlášení stavby. 

Toto je pro většinu staveb hliníkových pergol dostačující a samozřejmě to výrazně urychlí celý proces objednání a stavby pergoly. 

Samozřejmě se občas stává, že pergola nebo přístřešek přesahuje danou plochu, řešíme i projekty o zastavěné ploše 80 m2. V takových případech nás můžete kontaktovat, poradíme Vám, jak postupovat, aby vyřizování, pokud bude nutné bylo co nejrychlejší.   

Při větších projektech spolupracujeme také s příslušným stavebním úřadem a záměr investora s ním konzultujeme, dostanete přesné instrukce, co po Vás v daném případě bude úřad požadovat.

V případě, že se rozhodnete pro stavbu pergoly svépomocí, nezapomeňte na prvky bezpečnosti práce. Od ochranných pomůcek po žebřík či pronájem klobových plošin

Podobné články